Informácia pre voliča
Informácie pre voliča
Zverejnenie elektronickej adresy
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Ustanovujúce rokovanie OZ 2.decembra 2018 o 15:00 hod.
Všetky aktuality