Dane a poplatky
Termín hotovostného výberu
Medzinárodný deň detí
Obnosené šatstvo a doplnky na recykláciu
Celý článok Všetky aktuality
2020
Oznámenie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Blažovce na I. polrok 2021
K návrhu záverečného účtu obce Blažovce za rok 2020
Návrh
Všetky aktuality